Διεύθυνση:

Ουρανούπολη 63075, Χαλκιδική

Τηλ.:

(+30)23770714-06

x