Piatsa Michalis

Address: Potamias-Potou, Thasos 64005

Phone: (+30)25930 52-109

(+30)25930 515-74