Swarovski

Address: Tsimiski 10, Thessaloniki 54624

Phone: (+30)2310 287-202