Thalia Exarchou

Address: Mitropoleos 103, Thessaloniki 54622

Phone: (+30)2310 278-780