Θεατρικό Μουσείο

Διεύθυνση: Ακαδημίας 50, κέντρο της Αθήνας

Τηλ.: (+30)210 362-9430