Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας

Διεύθυνση: Νήκης 39, 105 57, Αθήνα, Εκθέσεις

Τηλ.: (+30)210 3225582