Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης

Διεύθυνση: Αγγελικής Χατζιμιχάλη 6, Πλάκα

Τηλ.: 210 3243-972

210 3243-987