Στρατιωτικό Μουσείο στην Αθήνα

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας και Ροζάρι 2, 10 675 Αθήνα

Τηλ.: 210 7215035

210 7244464