Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών

Διεύθυνση: Σιώκου 4, 10443 Αθήνα

Τηλ.: 210 5126295

210 5246580