Διεύθυνση: Εγνατίας 36, Θεσσαλονίκη 54625

Τηλ.: (+30)698 3189800