Διεύθυνση: Ανδριανουπόλεως 43 & Αντιγόνης 10, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30)2310 480-670