Διεύθυνση: Ploutarchou 8, Thessaloniki 54623

Τηλ.: (+30)2310 222-406

Fessa Μάρθα Γραμμενίδου
Πλούταρχου 8, Θεσσαλονίκη 54623
(+30)2310 222-406

Fessa Tapis d’orient
Μητροπόλεως 89, Θεσσαλονίκη 54622
(+30)2310 240-415