Εδώ στα Fotis Jet Ski είμαστε ειδικευμένοι εκπαιδευτές που κατέχουν Αγγλικά και Ελληνικά πιστοποιητικά. Όλο το προσωπικό είναι πλήρως εκπαιδευμένο και όλες οι δραστηριότητες είναι 100% ασφαλείς.

Επίσης, οι οδηγοί σκαφών μας έχουν όλα τα απαραίτητα διπλώματα που χρειάζεται.

Διεύθυνση: Μπροστά από το ξενοδοχείο "La Marquise", Φαληράκι, Ρόδος

Τηλ.: (+30)6973 205-067