Διεύθυνση: 26-ης Οκτωβρίου, 25

Τηλ.: 2310 54-55-35