Διεύθυνση: Οδός 1821 81, Ηράκλειο 71201, Κρήτη

Τηλ.: (+30)2810 285-860