Αναστασία Β. Σουσανίδου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β. ΣΟΥΣΑΝΙΔΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οδ. Δράμας, αρ. 119, Αθήνα, 10443, Ελλάδα
Τηλ./ φαξ: +30 215 5014571
κινητό: +30 6944718117, email: asousanidou@gmail.com

  • Αγοραπωλησία ακινήτων (έλεγχος τίτλων ιδιοκτήτη, συνεργασία με συμβολαιογράφο, μεταφράσεις συμβολαίων)
  • Αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής κάθε είδους
  • Αιτήσεις χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας
  • Σύσταση εταιρειών κάθε είδους (ελληνικών και αλλοδαπών, καθώς και ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα)
  • Υποθέσεις αστικού δικαίου (μισθώσεις επαγγελματικές ή κατοικίας. Διαφορε΄ς οικογενειακού δικαίου, σύνταξη διαφόρων συμβάσεων κ.α.)
  • Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπών αποφάσεων
  • Ναυτικό δίκαιο (σύσταση ναυτικών εταιρειών, αγοραπωλησία σκαφών, πλοίων  κ.α., νηολόγηση αυτών υπό σημαίες διαφόρων κρατών)
  • Μεταφράσεις εγγράφων από ρώσικα, γεωργιανά στα ελληνικά και αντίστροφα.

Διεύθυνση: Δράμας 119, Αθήνα, 10443

Τηλ.: (+30)215 501-45-71