Εκκλησιαστικά είδη Triantopoulos

Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Ανατολής, κεντρικός κορμός και έκφραση του δόγματος θεωρείται η λατρεία, στην οποία
τα ιερά σκεύη κατέχουν εξέχουσα θέση και πρέπει να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του τελετουργικού, αλλά και να εκφράζουν τον
αθάνατο κόσμο της Βασιλείας του Θεού.

Στο πέρασμα των αιώνων  εξειδικευμένοι τεχνίτες κατέθεσαν την καλλιτεχνική τους ικανότητα και ευσέβεια, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν τα σπουδαία ιερά σκεύη, που κοσμούν τα σκευοφυλάκια των μοναστηριών μας, αλλά και τις προθήκες των μουσείων. Αυτά τα ιερά σκεύη δεν είναι ανεκτίμητα μόνο εξαιτίας των πολύτιμων υλικών από τα οποία κατασκευάστηκαν, αλλά κυρίως εξαιτίας της χρήσης, της μορφής και της ιστορίας των.

Θέλοντας να συμβάλλουμε στην αδιάσπαστη συνέχεια αυτής της παράδοσης, την ακολουθούμε και μελετώντας την κληρονομιά των
πατέρων μας, συνεχίζουμε τη δημιουργική πορεία και έκφραση στα μονοπάτια της τέχνης της καθ’ ημάς Ανατολής. Με ξεχωριστή προσοχή, διαλέγουμε τα υλικά (χρυσός, άργυρος, πολύτιμοι λίθοι), τα σχέδια και τις τεχνικές, σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφία και τις πρακτικές ανάγκες της σύγχρονης λατρείας, ώστε τα προϊόντα του εργαστηρίου μας, να αποτελούν τη δημιουργική συνέχεια εκείνων που παρήχθησαν στα φημισμένα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης, των Αγίων Τόπων και του Αγίου Όρους.

Διεύθυνση: Χαλκέων 15, 54631, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30)2310 272-901