Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ιωσήφ 12, Θεσσαλονίκη 54622

Τηλ.: (+30)2310 222-150