Διεύθυνση: Λιμεναριά 64002, Θάσος, νησιά Αιγαίου

Τηλ.: (+30)25930 580-53