Διεύθυνση: Λιμεναριά, Θάσος

Τηλ.: (+30)25930 534-70