Διεύθυνση: Λιμενάρια, Θάσος

Τηλ.: (+30)25930 533-50