Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς

Διεύθυνση: Φρεατίδα – 18 504 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4284-100

210 4286-100