Στην Αθήνα το πρώτο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού στην Ελλάδα

Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού στην Ελλάδα

Στις 23-24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή συνάντηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (Global Sustainable Tourism Council – GSTC), με θέμα «Χτίζοντας την Αειφορία στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό».

Το GSTC είναι ένας Παγκόσμιος Οργανισμός και αποτελεί τον αναγνωρισμένο κάτοχο & διαχειριστή των προτύπων αναφοράς για την αειφορία των ταξιδιών και του τουρισμού από το σύστημα του UN & τους Διεθνείς Εμπειρογνώμονες Αειφόρου Τουρισμού.

Η διεξαγωγή της 1ης Ευρωπαϊκής συνάντησης GSTC στη Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η θεματολογία του διημέρου περιλαμβάνει ένα συνολικό πλαίσιο για τον αειφόρο τουρισμό με τις εξής θεματικές :

• Η τωρινή και μελλοντική κατάσταση του τουρισμού στην Ελλάδα

• Πρότυπα αειφορίας και προγράμματα (Sustainability Standards &Programs) για τον τουριστικό κλάδο στην Ευρώπη

• Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για διαχείριση προορισμών και Επιχειρήσεων

• Η αξία του παγκόσμιου αειφόρου τουρισμού στην Ελληνική Τουριστική βιομηχανία

• Πρακτικές Marketing σε θέματα Αειφόρου Τουρισμού (Marketing Sustainability) στις Ευρωπαϊκές αγορές και προορισμούς

• Πρότυπα και Πιστοποιήσεις σε Προορισμούς και Επιχειρήσεις