Η Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021

Ελευσίνα 2021 «Μετάβαση στην EUphoria»

Όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, η Ελευσίνα κέρδισε τελικά τον τίτλο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα και μαζί με το Νόβισαντ της Σερβίας και την Τιμιοσοάρα της Ρουμανίας θα είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2021.

Η πρόταση της Ελευσίνας «Μετάβαση στην EUphoria» επικεντρώνει στην άποψη ότι η τέχνη και ο πολιτισμός είναι τα «κλειδιά» για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Θεματικά, το πρόγραμμα εστιάζει στις τρεις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα η έννοια της βιωσιμότητας, και οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες κατηγορίες σχέσεων που χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε. Tην πρόκληση της σχέσης μας με το περιβάλλον και τη φύση (EUnvironment). Την πρόκληση της σχέσης μας με τον Άλλο στο πλαίσιο της κοινωνίας (κοινωνική βιωσιμότητα), την οποία προσεγγίζουμε μέσα από το μόρφωμα της σύγχρονης πόλης (EUrbanization). Τέλος, την πρόκληση της σχέσης του ατόμου με τον Εαυτό του (προσωπική βιωσιμότητα), που αποκρυσταλλώνεται στη σχέση του με την εργασία, στην ανάγκη του δηλαδή για επιβίωση, δημιουργικότητα και αναγνώριση (The EU Working Classes).

Καθεμία από τις 3 θεματικές περιλαμβάνει 4 μεγάλα προγράμματα, με αποτέλεσμα 12 μεγάλα προγράμματα, όσοι και οι μήνες του χρόνου. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποδομή «Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ικανοτήτων», που διατρέχει και τις 3 θεματικές και την υποδομή Eleusis: The Living Museum, η οποία καταγράφει όλη τη δραστηριότητα της Ελευσίνας21, τη συνδέει με σχετικό υλικό απ’ όλη την Ευρώπη και δημιουργεί με αυτό τον τρόπο ένα «ζωντανό μουσείο», που υπάρχει τόσο στον ψηφιακό, όσο και στο φυσικό χώρο. Κάθε πρόγραμμα απαρτίζεται από μια σειρά έργων και πρότζεκτ που συνδυάζουν διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.