Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί την Πολιτιστική Διαδρομή ‘Βήματα του Αποστόλου Παύλου’

Cult RinG

Στο πλαίσιο του Ευρωπαικού έργου «Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση – Cult-RinG»,η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργήσει τη δική της Πολιτιστική Διαδρομή, τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου».

«Ο Απόστολος Παύλος, ο ‘Απόστολος των Εθνών’, είναι μια εμβληματική, ιστορική, συμβολική μορφή, αποδεκτή από όλους, που τα ίχνη της είναι ‘ζωντανά’ στην Κεντρική Μακεδονία. Θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από το ευρωπαϊκό έργο που αναλαμβάνουμε την πορεία του κατά τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αποστολική περιοδεία του στην Κεντρική Μακεδονία. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε σημαντικές Εκκλησίες στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ η Εκκλησία των Φιλίππων είναι η πρώτη επί ευρωπαϊκού εδάφους Εκκλησία! Πέρα από την προφανή πολιτιστική αξία του έργου, που έχει παγκόσμια εμβέλεια, στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την υπεραξία που δημιουργούν οι Πολιτιστικές Διαδρομές στην τοπική οικονομία, μέσω και του τουρισμού, ενισχύοντας την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την επιχειρηματικότητα, με την ανάπτυξη πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, αν είναι δυνατόν καινοτόμων και ελκυστικών».

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές χρησιμοποιούνται ως ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση των κοινών και διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές (CR’s) παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής ανθρώπων ιδεών και πολιτισμών.