Η Ελλάδα συναντάει το Μιλάνο στο Workshop του ΕΟΤ

Μιλάνο

‘La Grecia incontra Milano’ (Η Ελλάδα συναντάει το Μιλάνο) είναι το θέμα του Workshop που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας στο Μιλάνο την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου.

Στόχος του workshop είναι η περαιτέρω ενίσχυση, μέσω συναντήσεων B2B, της συνεργασίας ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών με τους επαγγελματίες της ιταλικής τουριστικής αγοράς. 

Από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ξενοδοχειακών εταιρειών, τουριστικών γραφείων, Δήμων, Περιφερειών κ.ά, ενώ από ιταλικής εκπρόσωποι μεγάλων T.O., τουριστικοί πράκτορες, υπεύθυνοι διοργάνωσης ταξιδιών σε μεγάλες εταιρείες, αντιπρόσωποι του CRAL (Centro Ricreativo Aziendale dei Lavoratori del Comune di Milano) και εταιρειών MICE, καθώς επίσης κορυφαίοι δημοσιογράφοι, travel bloggers και food bloggers.

Τονίζεται ότι, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα ξεκινούν οι προκρατήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο, η διοργάνωση του workshop αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προβολή και προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην ιταλική αγορά.