Υποτροφίες σε ομογενείς από τη Ρωσία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

The International Hellenic UniversityTο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, θα χορηγήσει 6 υποτροφίες πλήρους απαλλαγής διδάκτρων, σε αριστούχους φοιτητές από την ομογένεια της Ρωσίας, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στις δράσεις και παροχές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας- Ρωσίας 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι ομογενείς, μπορούν να εισέρχονται στη ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου, www.ihu.edu.gr προκειμένου να ενημερωθούν για τα προγράμματα μεταπτυχιακών του Πανεπιστημίου, και αφού επιλέξουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της συγκεκριμένης Σχολής, αναφέροντας ότι αφορά στο πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου για χορήγηση υποτροφίας πλήρους απαλλαγής διδάκτρων, στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδας- Ρωσίας 2016.