Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του Αφιερωματικού Έτους Ρωσίας – Ελλάδας αποτελεί η δημιουργία του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στη συνέχεια των ρωσο-ελληνικών συνεννοήσεων στο ανώτατο επίπεδο για την ενίσχυση της συνεργασίας στον μορφωτικό τομέα,  δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,  Προεδρικό Διάταγμα για τη Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

Για πρώτη φορά στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ιδρύθηκε η αυτόνομη εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στην οποία θα απονέμονται κρατικό πτυχίο και τίτλοι σποδών. Πρώτοι φοιτητές θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στην Κατεύθυνση από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.