Η Αθήνα παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου για το 2018

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα, η Αθήνα επιλέχτηκε ως η 18η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν η ποιότητα των δραστηριοτήτων της πόλης στο χώρο του βιβλίου και οι προσπάθειες για την ευκολότερη προσβασιμότητα στο βιβλίο μέσα από εκθέσεις, αναγνώσεις, εργαστήρια, γιορτές βιβλίου κλπ.

Μάλιστα, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος αναγνώρισαν τις πολιτιστικές υποδομές της Αθήνας και τη μεγάλη εμπειρία της πόλης στη διοργάνωση μεγάλων, διεθνών εκδηλώσεων.

Η ‘θητεία’ της Αθήνας ξεκινά με την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων στις 23 Απριλίου και διαρκεί ως τις 22 Απριλίου του επόμενου έτους ενώ εκδηλώσεις για το βιβλίο θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.