Ο Ελληνικός Δρόμος του Μεταξιού και οι Προοπτικές Τουριστικής Ανάπτυξης

Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ«Δρόμος του Μεταξιού και Προοπτικές Τουριστικής Ανάπτυξης» είναι ο τίτλος της Ημερίδας που διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και ώρες 9.00-14.00, στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ.

Στόχος της Ημερίδας, η ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης των «Δρόμων του Μεταξιού» στην Ελλάδα, όπως πολιτιστικών διαδρομών, σε συνδυασμό με τοπικές πολιτιστικές-δημιουργικές βιομηχανίες, ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας.

Ο «Δρόμος του Μεταξιού - Silk Road Programme» είναι ένα πολυετές πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Το 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν την επέκταση του προγράμματος με την Πρωτοβουλία «Δυτικός Δρόμος του Μεταξιού - Western Silk Road Tourism Development Initiative».

Η Πρωτοβουλία για τον Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη με αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με τον Δρόμο του Μεταξιού στην Ευρώπη, από την Κασπία Θάλασσα, γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και κατά μήκος της Λεκάνης της Μεσογείου.