Στην 2η θέση του κόσμου οι Ελληνικές ακτές!

Στην 2η θέση του κόσμου οι Ελληνικές ακτές!

Τετρακόσιες ογδόντα έξι (486) Ελληνικές ακτές και δώδεκα (12) μαρίνες κέρδισαν φέτος το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” και έφεραν την Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως και αποδεικνύοντας με τον πιο επίσημο τρόπο την ποιότητα και καθαρότητα των Ελληνικών ακτών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 71 σημαίες, ο νομός Χαλκιδικής. Το λένε άλλωστε και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης: «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει»!