1ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της φιλοξενίας και παράλληλα τις ξενοδοχειακές τάσεις σε διεθνές επίπεδο θα προσπαθήσει να αναδείξει το «1ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας» (1st International Hospitality Forum), που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Metropoolitan Expo, στις 25 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της τουριστικής Έκθεσης ΧΕΝΙΑ. 
Οι θεματικές ενότητες του Φόρουμ, τις οποίες θα αναπτύξουν σημαντικοί ξένοι και Έλληνες ομιλητές από την τουριστική βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις συμβουλευτικές επιχειρήσεις είναι:

-Από τη ψηφιοποίηση, στην τεχνητή νοημοσύνη: Τα ξενοδοχεία στην εποχή της επανάστασης της τεχνολογίας
-Μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές: Μια νέα αγορά ανατέλλει
-Τα ξενοδοχεία ανανεώνονται: Νέα, εξειδικευμένα ξενοδοχειακά προϊόντα 
-Οι ξενοδοχειακές πωλήσεις στην τεχνολογική εποχή
-Η εμπλοκή του πελάτη ως μέσο αύξησης εσόδων.

Πληροφορίες:

25 Νοεμβρίου 2017
Tόπος: Αθήνα