Διεύθυνση: Παλική Κεφαλονιάς

Τηλ.: (+30)6947 121-881