Restaurant «To Manitari»

Address: Femistokli Sofuli str. 57, Thessaloniki

Phone: (+30)2310 415-289