Μουσείο Σπύρου Βασιλείου

Διεύθυνση: Στλαση μετρού - Ακρόπολη, Ουέμπστερ 5α, 117 42 Αθήνα

Τηλ.: 210 9231502