Μεταφραστικό γραφείο «Ηλέκτρα»

Το μεταφραστικό γραφείο «Ηλέκτρα» ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2000 και σήμερα αποτελεί μία από τίς ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο πετυχημένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στίς υπηρεσίες προφορικής και γραπτής μετάφρασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 24α, 54623 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30)2310 232-550

(+30)963 247-47-75