Διεύθυνση: Μητροπόλεως 71, Θεσσαλονίκη 546 22

Τηλ.: (+30)2310 282-177