Η ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας και εμπορίας γουναρικών στην Ελλάδα, με την ισχυρότερη παρουσία κύκλου πωλήσεων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε Αραβικές χώρες και κυρίως στις Η.Π.Α.

Κυριότεροι προμηθευτές του πρώτων υλών του κλάδου είναι τα εκθετήρια δημοπρατήρια της Δανίας, Φιλανδίας, Η.Π.Α. και Καναδά. Τα τελευταία τρία έτη η επιχείρηση κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της σε ταξιδιώτες Ρώσους που επισκέπτονται τη Πόλη της Καστοριάς. Επίσης αυξήθηκαν σημαντικά και οι πωλήσεις σε Αραβικές χώρες και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Όσον αφορά τα προϊόντα της επιχείρησης, αυτά εξελίσσονται σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς και σ' αυτό η απόκριση της επιχείρησης είναι άμεση. Δεν λειτουργεί όμως μόνο παθητικά στη ζήτηση αλλά και ενεργητικά κατασκευάζοντας προϊόντα δίκης της έμπνευσης και εντελώς πρωτότυπα. Αυτό φαίνεται από την αποτελεσματικότητά της στις πωλήσεις. Η αποτελεσματικότητα αυτή επιτυγχάνεται γιατί η επιχείρηση μέσω του δικτύου πωλήσεων της αντιλαμβάνεται άμεσα τις αλλαγές στη ζήτηση και τις πραγματοποιεί στο επόμενο βήμα της με την βοήθεια των νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού των οποίων την αγορά πραγματοποίησε τα τελευταία έτη αλλά και πραγματοποιεί διαρκώς και εφ' όσο κριθεί αναγκαίο.

Διεύθυνση: Αμπελόκηποι, Καστοριά

Τηλ.: (+30)24670 869-55