Διεύθυνση: Ελευθέριου Βενιζέλου 164, Χερσόνησσος 70014, Κρήτη

Τηλ.: (+30)28970 234-18