Δικηγορικό Γραφείο «Τσαπνής»

Το δικηγορικό γραφείο "Τσαπνής" προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και την παροχή νομικής υποστήριξης διαφόρων κατευθύνσεων.

Διεύθυνση: Φασιανού 2, 2-ος όροφος, Θεσσαλονίκη 54625

Τηλ.: (+30)2313 032-085