Διεύθυνση: Τζαφέρη11 & Ανδρονίκου

Τηλ.: 210 34-22-606

210 34-22-886