Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας: Το Βυζάντιο και η Ρωσία του χθες

1-30 Νοεμβρίου 2016

Γέφυρες Τέχνης: Ελλάδα-Ρωσία 2016

Με αφορμή το αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας και στο πλαίσιο της δικτύωσης των τριών μουσείων της Λάρισας με το κοινό θέμα «Γέφυρες Τέχνης: Ελλάδα-Ρωσία 2016» πραγματοποιείται στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας η Έκθεση «Γέφυρες Τέχνης: Ελλάδα-Ρωσία 2016».

Η έκθεση θα διαρκέσει από τη 1 έως τις 30 Νοεμβρίου και μέσα από αυτήν επιχειρείται η διερεύνηση των πολιτιστικών δεσμών Ελλάδος- Ρωσίας στο παρελθόν, με συνεκτικό κρίκο το τέμπλο του ναού του Αγίου Αχιλλίου, απτή μαρτυρία των στενών σχέσεων της θεσσαλικής πρωτεύουσας με τη Ρωσία. 

Η έκθεση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Βυζαντινές Αναπλάσεις: από τα χρόνια των Κομνηνών στην τεχνική της διαφάνειας της ρώσικης εικόνας της       Μαρίας-Σμαράγδας Σκούρτα. 
2. Από τη Μόσχα στη Λάρισα. Ρωσικές εικόνες του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αχιλλίου.
3. Η Ρωσία του Χθές. Συλλογή αντικειμένων τέχνης του Ιωάννη Κυπαρισσού και η ζωγραφική του.

 

Πληροφορίες:
1-30 Νοεμβρίου 

Τόπος: Λάρισα