Διεύθυνση: Χερσόνησσος, Κρήτη

Τηλ.: (+30)28970 225-01