Διεύθυνση: Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: (+30)2310 506-500