Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και Εννιαμήνου 2016

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το εννεάμηνο του 2016 η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια διαμορφώνεται ως εξής:

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 380.169 (από τις οποίες 150.897 εσωτερικού και 229.272 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% (+2,2% στις πτήσεις εσωτερικού και + 4,7 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 366.539 πτήσεις.
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εννιάμηνο του 2016 έφθασε τα 44.601.524 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 41.007.032 επιβάτες.

Το μήνα Σεπτέμβριο, διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 7.234.654 επιβάτες. Η άνοδος συνολικά (+11,6 % επιβάτες εσωτερικού και +12,4% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το + 12,2%. Τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Σεπτέμβριο.