Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Τουρισμό

Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον ΤουρισμόΤο Ελληνικό Κοινοβούλιο φιλοξένησε  15-17 Μαΐου 2016, στην Αθήνα, Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα: «365 μέρες! Τουρισμός πολλαπλών προορισμών».

Η Διάσκεψη εστίασε στις μεγάλες δυνατότητες και τις προκλήσεις του παράκτιου-θαλάσσιου τουρισμού καθώς και στις εναλλακτικές - θεματικές μορφές τουρισμού, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος του εποχιακού τουρισμού, αποτελώντας, ταυτόχρονα, ποιοτικές και ήπιες μορφές τοπικής  ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής κ. Βούτσης στον χαιρετισμό του, «στην Ελλάδα, σε ένα πλαίσιο σταθερότητας κι ασφάλειας, όπου υπάρχει μία κουλτούρα τουρισμού και φιλοξενίας,  μπορούν να συζητηθούν και οι ευαίσθητες, οι λεπτές οικονομικές πλευρές του Τουρισμού, που είναι προφανώς και μία παγκόσμια μεγάλη βιομηχανία. 

Τρεις ήταν οι θεματικές ενότητες της Διάσκεψης, στο πλαίσιο των οποίων έλαβαν μέρος 12 ομιλητές από σχετικούς με τον τουρισμό φορείς και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων κοινοβουλευτικών σε κάθε ενότητα.

Η Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Τουρισμό αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει το 2014 το Κροατικό Κοινοβούλιο και στοχεύει στην προώθηση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, στην ανταλλαγή  εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των νομοθετών, στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την αναβάθμιση και βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.