Η Ρωσική Παρουσία στη Λήμνο στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Ρωσική Παρουσία στη Λήμνο στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Πολεμικό Μουσείο/Παράρτημα Θεσσαλονίκης παρουσίασε μέχρι και τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 την ιστορική έκθεση με τίτλο: «Η Ρωσική Παρουσία στην Λήμνο». Η έκθεση περιλάμβανε ιστορική τεκμηρίωση και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, προβάλλοντας τη διαδρομή και παρουσία των Ρώσων στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου και ιδίως στο νησί της Λήμνου μετά το τέλος του Ρωσικού Εμφυλίου πολέμου του 1917.